Bygdeservice for alle

Som et av slagordene våre sier: «Mi bønder ordner det meste». Det vil si at vi er vant til å klare de aller fleste praktiske oppgaver. Tjenestene kan variere fra snørydding, transport, bygg- og vedlikeholdsarbeid til vaktmestertjenester. Vi råder over et stort spekter av utstyr, og har lave driftskostnader, i og med at oppdragene tas innimellom ordinært gårdsarbeid. Vi holder derfor konkurransedyktige priser, og kan stille på kort varsel for utføring av oppdrag på en kvalitetsmessig god måte

Mer spesifisert hvilke tjenester vi tilbyr

  • Felling eller beskjæring av trær og busker
  • Skogrydding på byggetomter
  • Flishugging
  • Gressklipping
  • Kantklipping
  • Graving – Kubota KX080 – 8 tonner
  • Massetransport – Grus, jord og sand
  • Brøyting
  • Strøing
  • Vaktmestertjenester