Leiekjøring i landbruket

Vi leiekjører mye innen landbruk. Med vår store og moderne maskinpark får vi utført jobben på en effektiv og kvalitetssikret måte. Er det noe i maskinparken som manlger, så leier vi det. Det viktigeste for oss er at kunden er fornøyd med resultatet.  

Mer spesifisert hva vi tilbyr innen leiekjøring

 • Slåing av gras – 6,4 meter bredde
 • Raking av gras – 7 meter bredde
 • Vi videreformidler pressing
 • Pløying – 4 skjærs teigplog
 • Slodding – Crosskill 4,5 meter
 • Harving – 5 meter
 • Såing av grasfrø
 • Tromling – 4,5 meter
 • Spredning av kunstgjødsel
 • Rundballet transport – 18 baller
 • Spredning av slam, talle og hønse/kyllinggjødsel – 13 kubikks